Spolupráce

REVIZE NUTNÁ – KOPIE Z MANU 3

Přijetím Vašich dokumentů do Manuscriptoria se stáváte spolutvůrci největší digitální knihovny orientované na zpřístupnění psaného kulturního dědictví (rukopisů a tištěné produkce do konce 18. století) v Evropě. Získáte pro své dokumenty výkonné rešeršní a zobrazovací nástroje, jež mohou být jediným způsobem prezentace Vaší digitální produkce či jen další zajímavou alternativou zpřístupnění.

Manuscriptorium spolupracuje s obsahovými partnery v podobě více než jednoho sta kulturních institucí z řady evropských zemí, k jejichž dokumentům poskytuje přístup. Vedle toho je Manuscriptorium jedním ze subagregátorů digitální platformy pro kulturní dědictví Europeana, kde jsou dokumenty z Manuscriptoria rovněž vyhledávatelné, což zvyšuje jejich viditelnost pro uživatele.

Kromě toho, že Vaše dokumenty budou častěji využívány, lze zvýšit i návštěvnost Vaší lokální digitální knihovny, neboť Manuscriptorium může odkazovat uživatele také na původní umístění dokumentu. Nově zpřístupněné kolekce dokumentů i noví partneři jsou prezentováni na domovské stránce Manuscriptoria. 

Vaše data zůstávají zcela ve Vašem vlastnictví, Manuscriptoriu pouze udělujete právo použít je za účelem on-line zpřístupnění v rámci digitální knihovny Manuscriptoria.

Toto je specifikováno v rámci Smlouvy o poskytování práv při budování zdroje Manuscriptorium mezi Vámi jako přispěvateli a obsahovým administrátorem Manuscriptoria, Národní knihovnou ČR. Navazující Příloha ke smlouvě o poskytování práv při budování zdroje Manucriptorium obsahuje i seznam dokumentů, jimiž do Manuscriptoria přispějete.