Nástroje pro tvůrce obsahu

M-Tool

Přeložit, aktualizovat, doplnit. M-Tool is designated for librarians, archivists and other specialists, who describe written historical documents – manuscripts, early printed books, charters and maps. M-Tool in an application designed for an easy creation of a digital document which represents the original. It offers efficient features which enable the connection of the descriptive information with the existing or newly created digital images saved in many usual ways. The documents created by means of M-Tool have the form of XML while using TEI P5 ENRICH schema and they comply the technical conditions (not only) for the import to Manuscriptorium. XML document created by the tool M-Tool can be the basis for further editing and free extension of the description by different other tools used for the editing of XML documents in accordance with the project TEI P5, see also the chapter External editing.

Gaiji bank of non-standard characters and glyphs

Přeložit, aktualizovat, doplnit. The use of Unicode is rightly commonplace as a character encoding for electronic documents. While the choice to use Unicode is beneficial, there are many contexts in which there are valid needs for characters and glyphs not represented in Unicode. The nature of medieval manuscripts and their descriptions creates a need of non-standard characters.

Experimentální nástroje a sandboxy

M-ERC: Europeana Re-Use Client

Přeložit, aktualizovat, doplnit. EUROPENA publikuje ve svých sbírkách přes 50 milionů digitálních položek, mezi kterými jsou řádově stovky tisíc psaných historických dokumentů. Metadata těchto položek publikuje prostřednictvím rozličných aplikačních rozhraní (API) – mimo jiné prostřednictvím OAI-PMH a Search API. Součástí metadat některých kolekcí jsou dokonce manifesty IIIF a EUROPEANA aktivně vyzývá své partnery (Content Providery), aby tato strukturální metadata a jim odpovídající relevantní data poskytovali. Již nyní je tedy možné získat prostřednictvím EUROPEANA API metadata celých Komplexních digitálních dokumentů (KDD). K tomu právě slouží M-ERC.

ARMA Sandbox

Přeložit, aktualizovat, doplnit. Nástroj pro kontrolu a validaci komplexních digitálních ookumentů poskytovaných pomocí ARMA Specification.