Blog

Lipnická bible

Výstava vzácné Lipnické bible a dalších rukopisů Národní knihovna České republiky bude od 1. do 15. září 2021 hostit výstavu Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby. Bude zde k vidění unikátní středověký rukopis, tzv. Lipnická bible zapůjčená z amerického Muzea bible ve Washingtonu D.C., společně s dalšími vzácnými biblickými rukopisy uloženými ve sbírkách Národní…
Read more

Codex gigas

Codex gigas je největší středověké kniha na světě, vznikl v benediktinském klášteře v Podlažicích a nyní je přechováván v Královské knihovně ve Stockholmu. Jeho obsah shrnuje základy vědění v raném středověku. Pozoruhodné je, že jako zástupce historie je sem zařazen text Kosmovy kroniky.

Kosmova kronika

Kosmova kronika je prvním rozsáhlejším výkladem českých dějin. Vedle legend naše znalosti o českých dějinách v 10. či 11. století čerpáme zejména z tohoto díla.  Kosmas († 1125), absolvent evropsky proslulé školy v belgickém Lutychu, zastával důležitou funkci kanovníka a později i děkana svatovítské kapituly na Pražském Hradě. Patřil do okruhu vzdělanců, kteří měli přístup k panovníkovi a…
Read more

Historiografické prameny

Ve středověkém myšlení se základní principy vesmíru zobrazují ve svém celku i v jeho jednotlivých částech. Cílem středověkého kronikáře bylo podat výklad dějin určité země nebo místa a zasadit je do univerzálních dějin spásy.

Cesare Ripa a jeho ikonologie ve fondech Národní knihovny

Představujeme Vám ikonologii, kterou vytvořil významný italský autor přelomu 16. a 17. století Cesare Ripa. Toto dílo se vedle Ovidiových Proměn stalo základní příručkou barokních malířů, sochařů i básníků, kteří z něj čerpali inspiraci pro svoji tvorbu, a stala se tak pro ně nepostradatelným dílem.

Vita Caroli – Život Karla IV. v rukopisech Národní knihovny

Pojďte se s námi podívat na to, jak zachytili život císaře Karla IV. středověcí kronikáři v rukopisech, které se nacházejí ve fondech Národní knihovny ČR.

Neplachova kronika a život Karla IV.

Dnes Vám představujeme další zajímavý rukopis ze sbírek Národní knihovny. Jde o Neplachovu kroniku, kterou si objednal císař Karel IV.

Medieval Manuscripts from the National Library of the Czech Republic

The systematic digitisation of the manuscripts from the National Library continued with codices from the shelf marks V.E–V.G. The oldest digitised manuscript is a medical collection of Southern-European origin copied in 1288 (V.F.19), which was owned in the 15th century by Šimon of Slaný. The other codices come from the Czech lands in the 14th–15th…
Read more