Letopis Vincenciův

You are here

Vincencius byl kanovníkem pražského kostela, notářem a působil jako kaplan ve službách pražského biskupa Daniela I. Jako člen doprovodu jej následoval na řadě cest, a byl proto dobře obeznámen s událostmi, které popisoval, cenné je zejména jeho líčení vojenské výpravy do Itálie v roce 1158. Jeho dílo počíná rokem 1140 a náhle končí rokem 1167 – autor snad v tomto roce zemřel.